Hur WordPress fungerar

De flesta WordPress-webbplatser är uppbyggda kring två grundläggande sidtyper – sidor och inlägg. Att förstå skillnaden mellan dessa båda sidtyper är viktigt. På de flesta webbplatser förekommer båda typerna. Sidor – förenklat kan man säga att...