Att skapa en sida

Sidorna skapas på samma sätt som inlägg. Den största skillnaden mellan sidor och inlägg är att sidorna har en exakt placering i menystrukturen, medan inläggen visas på olika ställen på webbplatsen i publiceringsordning. Sidor publiceras ej heller i någon...